terapion.cz

umění naslouchat

První krok

Společně to zvládneme

Ať už se nacházíte v těžké situaci, potřebujete porozumět sobě či ostatním, nebo jen sdílet svůj příběh a bolesti, nemusíte na to být sami.

Sebepoznání

Psychoterapie

Psychoterapie rozšiřuje a prohlubuje sebepoznání. Soulad mezi tělem, emocemi a myslí je smyslem osobního růstu.

Přijďte si promluvit

Jak na to

Psychoterapii chápu jako společnou cestu, otevřený dialog s druhým člověkem, kterého chci slyšet, pochopit a podpořit.

Mgr. Klára Dvořáková

Respekt a úcta ke každému životnímu příběhu

Ať už se nacházíte v těžké situaci, potřebujete porozumět sobě či ostatním, nebo jen sdílet svůj příběh a bolesti, nemusíte na to být sami. Respektuji jedinečnost každého bez ohledu na věk, stav či sexuální orientaci.

Oblasti pomoci

Věnuji se dospělým, jednotlivcům i párům v nejrůznějších životních situacích.

 • Vztahové, partnerské a rodinné problémy
 • Obtížné životní situace
 • Práce, studium
 • Nepříjemné nálady
 • Stres, únava
 • Životní krize
 • Strach, smutek
 • Sebevědomí, sebedůvěra
 • Rodičovství
 • Těhotenství, mateřství
 • Problematická komunikace

Terapie může být cestou k pozitivním změnám a větší životní spokojenosti.

Psychoterapie

Psychoterapie rozšiřuje
a prohlubuje sebepoznání

Psychoterapie není snadná ani rychlá cesta. Jedná se o dlouhodobější proces, který má za pomoci dialogu zmírnit psychické obtíže a zlepšit kvalitu života. V životě je mnoho věcí, které nezměníme, ale můžeme měnit náš postoj k nim. Své klienty se snažím podporovat a pomáhat jim hledat cestu novou.

V psychoterapii je důležitá motivace klienta, vztah s terapeutem a klientova ochota vzít na sebe odpovědnost za svůj život.

Respektuji a dodržuji zásadu mlčenlivosti. Zachovávám naprostou diskrétnost o údajích a informacích, které o sobě sdělíte.

Neprovádím diagnostiku a o klientech si nevedu zdravotnickou dokumentaci. Při práci vycházím z principů Gestalt terapie.

Gestalt terapie je humanistický směr v psychoterapii, který má své kořeny v psychoanalýze, gestalt psychologii a fenomenologii. Klade důraz na „tady a teď“.

Terapeut a jeho klient jsou partneři. Jediný významný rozdíl mezi nimi je v tom, jak si uvědomují vnitřní a vnější svět: terapeut je kompetentní k tomu, aby poskytl doprovod klientovi, který si do terapie přichází pro podporu a opouští ji tehdy, když nalezne zdroje své sebe podpory.

Terapeut nabízí uvědomění, sebepoznání a změnu. Je na klientovi, zda tuto nabídku přijme či odmítne, je to jeho osobní zodpovědnost, a tu z něho terapeut nesejme. Brát si zodpovědnost za sebe, byť „jen“ v terapii, je postoj, který Gestalt terapie preferuje. Nejde o morální hledisko (co by kdo měl, či neměl), nýbrž o schopnost reagovat na výzvy, které přináší realita.

Soulad mezi tělem, emocemi a myslí je smyslem osobního růstu i terapie.

Cena a podmínky

Setkání je třeba objednat telefonicky na čísle:
+420 724 849 751 nebo e-mailem níže.

Objednaná konzultace je závazná a je možné ji bezplatně zrušit minimálně 48 hodin předem.
Klient tímto akceptuje, že terapeut má nárok na úhradu konzultace, jako by tato proběhla, pokud není 48 hodin předem zrušena.

Kvalifikace

 • Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, akreditovaný Evropskou asociací pro psychoterapii – EAP a Evropskou asociací pro Gestalt terapii – EAGT a Českou asociací pro psychoterapii – probíhá.
 • Psychoanalyticky orientovaný výcvik párové a rodinné terapie/ Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie.
 • Trénink pro párové a rodinné terapeuty/ Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie.
 • Základy krizové intervence, Remedium Praha.
 • Magisterské studium oboru andragogika.

Kontaktujte mě

 • +420 724 849 751

Najdete mě na adrese Senovážné náměstí 23, Praha 1.

Krizové služby a kontakty

Tyto kontakty pro Vás mohou být užitečné v případě, že jste Vy nebo Váš blízký v krizové situaci a potřebujete okamžitou pomoc nebo podporu. Na krizových linkách můžete o svém problému mluvit i anonymně.